Transmuraal Incidenten Melden / Meldingsformulier verwijzers

Incidenten zijn onbedoelde gebeurtenissen in de patiëntenzorg of in de samenwerking. Door incidenten te melden, kunt u helpen om ervan te leren en herhaling te voorkomen.
 
Houdt u bij het melden rekening met de volgende uitgangspunten: 

  • U meldt om de zorg te verbeteren en herhaling van incidenten te voorkomen
  • Als het lukt, laat uw ketenpartner weten dat u een melding maakt
  • Formuleer uw melding objectief en zonder oordeel over processen en personen 

Uw melding wordt beveiligd verstuurd naar de TIM-commissie. Middels een feitenonderzoek en oorzakenanalyse wordt onderzocht of er acties nodig zijn om herhaling te voorkomen. 

Heeft u vragen, neem dan contact op met Connect: connect@zrt.nl / (0344) 67 38 23. 

 

Algemene gegevens

Datum incident

Gegevens patiënt / cliënt

Was er een patiënt / cliënt betrokken bij het incident? *

Naam *

Geboortedatum

BSN

Gegevens incident

Wat is er gebeurd? *

Wat is volgens u de oorzaak van het incident? *

Wat kan er beter? *

Heeft u de betrokken collega('s) ingelicht? *

Gegevens melder

Om de melding in behandeling te kunnen nemen en u terugkoppeling te kunnen geven, vragen wij om uw gegevens:

Naam *

Wat is uw functie? *

Veilig e-mailadres *

 

Inloggen


Wachtwoord vergeten?

Contactinformatie

(0344) 67 38 23
connect@zrt.nl

Postadres

Postbus 6024

4000 HA Tiel


Bezoekadres

Pres. Kennedylaan 1

4002 WP Tiel