Verwijzen

Sinds 1 januari 2015 zijn de regels van de NZA en de zorgverzekeraars verduidelijkt, maar het blijkt dat de nieuwe regels niet bij iedereen voldoende bekend zijn. De regel dat als iemand langer dan een jaar niet op de poli is geweest er automatisch een nieuwe verwijsbrief van de huisarts nodig is, is niet meer van kracht. Toch lijkt het erop dat deze regel nog steeds wordt toegepast.

Daarom heeft CONNECT de belangrijkste regels die op dit moment van kracht zijn op een rij gezet.

Wel verwijsbrief nodig

  • Bij een nieuwe patiënt
  • Indien de behandeling van een (bekende) patiënt is afgerond
  • Indien (bekende) patiënt een nieuwe zorgvraag heeft, ook bij eenzelfde specialisme

Geen verwijsbrief nodig

  • Wanneer een behandeling van een patiënt niet is afgerond en de patiënt voor dezelfde zorgvraag terugkomt bij de medisch specialist. Tijdsperiode is hierbij geen criterium. Dit kan dus meer dan een jaar zijn.

Indien voor een patiënt wel een verwijsbrief nodig was (zie boven), maar deze zonder verwijzing van een huisarts wordt behandeld, wordt de patiënt als zelfverwijzer beschouwd en zal de factuur naar de patiënt worden gestuurd tegen het, doorgaans hogere, passantentarief (zelfverwijzers SEH zijn hierop een uitzondering).

Goede dossiervoering noodzakelijk
Dit betekent voor de medisch specialist en de polikliniek assistent:

  • In het dossier op een vaste plek noteren of een behandeling van een patiënt is afgerond voor die specifieke zorgvraag
  • Altijd een brief naar de huisarts na afronding behandeling, daarin standaard vermelden of de behandeling is afgerond voor die specifieke zorgvraag
  • Patiënt zelf elke keer informeren over het vervolgtraject (bijv. volgt er nog een nieuwe afspraak / mag een patiënt terugkomen als klachten terugkeren binnen een aangegeven tijd / is de behandeling afgerond)

BeslisboomAanvullende informatie
Meer informatie, aanvullingen en uitzonderingen over wanneer wel en niet te verwijzen vindt u in deze uitgebreiden memo.

Inloggen


Wachtwoord vergeten?

Contactinformatie

(0344) 67 38 23
connect@zrt.nl

Postadres

Postbus 6024

4000 HA Tiel


Bezoekadres

Pres. Kennedylaan 1

4002 WP Tiel